Opleiding

Naast de workshops is het mogelijk om uitgebreide opleidingen te volgen. Bijvoorbeeld om diepe zelf inzichten en kennis over de producten te verwerven of omdat je zelf Aura-Soma therapeut wil worden.

De Aura-Soma opleiding bestaat uit drie basis niveaus van ieder zes dagen en een drie daagse cursus (PPV). Deze niveaus kun je los van elkaar en op je eigen tempo volgen. Elk level geeft zelfinzichten en persoonlijke groei. Ook verhoogt je intuïtie en gevoeligheid voor kleur door op een diep niveau met kleur bezig te zijn. Je zult bijzondere ervaringen opdoen met de Aura-Soma producten en veel leren van elkaar. Om de hele dag voor het hele scala aan energetische Aura-Soma oliën te zitten is al een feestje. Ook leer je uiteraard om consulten te geven met de Equilibrium oliën en mensen te adviseren en ondersteunen in hun bewustwordingsproces. Je leert op verschillende niveaus naar kleur kijken en gaat verbanden leggen tussen andere levensbeschouwingen en Aura-Soma. Dit geeft een stevige basis, waaruit je altijd kracht en kennis kan putten. Er wordt gewerkt met een Nederlands werkboek vanuit Aura-Soma Engeland. De opleidingen zijn volledig geaccrediteerd door ASIACT, het Aura-Soma kleureninstituut in Engeland. Deze opleiding is wereldwijd erkend. De volgende aspecten komen onder andere aan bod:

 • De kleurentaal van de Equilibrium oliën
 • De werking van de Equilibrium oliën
 • Bescherming en reiniging met Pomanders
 • Ervaar de kracht van Quintessences
 • het pomander en quintessence gebruik
 • kleuren meditatie
 • Kennismaking met andere producten van Aura-Soma
 • Het vergroten van je gevoeligheid en inzichten t.o.v. Kleur
 • Verschillende aspecten van een consult
 • het oefenen van consulten
 • het geven van advies en begeleiding aan cliënten
 • De connectie van Aura-Soma met o.a. Astrologie, Numerologie, Tarot en Kabbala

Praktische informatie

Er zijn meerdere Aura-Soma docenten die door heel Nederland opleidingen geven. Meer informatie hierover staat in de agenda. De Aura-Soma opleidingen zijn meestal drie of zes aaneen gesloten dagen. De dagen beginnen om tien uur, tussen de middag is er een uitgebreide lunchpauze en ze eindigen rond vijf uur. De dagen beginnen overal ter wereld met het pomander ritueel, het opdragen van een dagintentie en een meditatie. De Aura-Soma opleiding wordt afgesloten met de uitreiking van een wereldwijd erkend certificaat.

Overzicht van de Aura-Soma opleidingen

Level 1

Deze eerste zes dagen geven je een algemene basiskennis over Aura-Soma. We gaan dieper in op de werking en betekenis van alle vijftien kleuren waaruit Aura-Soma is opgebouwd. Iedere dag begint met een meditatie en het aanbrengen van een Pomander, dit kan mooie ervaringen opleveren. Dagelijks maak je een persoonlijke kleur keuze uit de Equilibrium flessen en je leert deze interpreteren, wat diepe inzichten geeft. Je leert het eerste niveau van een consult en bespreekt verschillende kleur keuzes met elkaar. De kleuren brengen je in contact met je eigen gevoeligheid. Na deze module mag je consulten gaan geven aan vrienden en bekenden, mits je duidelijk aangeeft dat je nog in een leerproces zit en zonder er geld voor te vragen.

Level 2

Deze module is qua duur gelijk aan level 1. We beginnen de dagen met een kleurenmeditatie, het aanbrengen van een Pomander en de dagelijkse flessenkeuze. We gaan de kleuren terug brengen tot de drie primaire kleuren blauw, geel en rood en leren wat dit betekent in een flessenkeuze. Dit geeft verdieping aan de consulten die je geeft. We kijken naar de verbanden tussen de Aura-Soma Equilibrium oliën en verschillende levensbeschouwingen als astrologie en numerologie. Je leert over de werking van kleuren op onze psyche en over het effect van kleur in je leefomgeving. Ook in deze Aura-Soma opleiding staat het verdiepen van je gevoeligheid centraal. Je leert wat er allemaal komt kijken bij het geven van een consult en hoe je deze documenteert. Ook na deze module mag je consulten gaan geven aan vrienden en bekenden mits je aangeeft dat je nog in een leerproces zit. Het is verstandig om vanaf nu te beginnen met het documenteren van je consulten. Tijdens de opleiding ontvang je informatie over de voorbereiding op level 3.

PPV

Deze drie daagse cursus Persoonlijke Presentatie Vaardigheden (PPV) is verplicht na level 2 als je door wilt gaan naar level 3. Tijdens de PPV cursus werk je aan jouw persoonlijke presentatie van tien minuten volgens een vijf stappen plan, zo leer je om het werken met Aura-Soma op een bewuste manier in je eigen stijl neer te zetten. Tijdens deze cursus is er extra aandacht en begeleiding voor ieders unieke talenten en gaven. 
Na het afronden van de PPV ben je bevoegd om presentaties te geven aan kleine groepen bijvoorbeeld op een beurs. Ook is het mogelijk om je te laten registeren als een ‘Aura-Soma Praktiserende’ bij de overkoepelende organisatie in Engeland, ASIACT.

Voorbereiding

Voordat je de 3e module, level 3 (advanced), van zes dagen gaat volgen word je gevraagd een opstel te schrijven. Dit opstel is een voorwaarde om mee te kunnen doen. Het kan verschillende onderwerpen hebben, bijvoorbeeld: ‘Hoe kwam ik in aanraking met Aura-Soma’, ‘Wat betekent Aura-Soma voor mij persoonlijk’ of ‘Wat heb ik tot nu toe van Aura-Soma begrepen’. Voor dit opstel kun je niet slagen of zakken, het is bedoeld ter reflectie en om de stof nog beter te integreren. Het aantal woorden ligt tussen de 2000 en 4000 en je stuurt vooraf een kopie aan de betreffende Aura-Soma leraar van level 3. Het is fijn als de cursisten voor level 3 alvast wat lezen over Tarot en Kabbala, want daar ga je nu de connectie met Aura Soma mee maken.

Level 3

De dagen beginnen met een kleurenmeditatie en je dagkeuze. In deze level staat verdieping van en ethiek rond de consulten centraal. Dit betekent dat je bewust wordt van je eigen integriteit en leert deze te behouden tijdens het begeleiden en adviseren van toekomstige cliënten. Na deze opleiding mag je Aura-Soma consulten gaan geven tegen betaling. Na deze opleiding mag je Aura-Soma consulten gaan geven tegen betaling. Ook ervaar je de Kabala en je pad op de levensboom via je flessen keuze. De meester energieen komen aan bod en je ervaart een nieuw niveau van consult geven.

Level 4

Deze module bestaat uit zelfstudie. Hierbij ga je in op 10 uitgebreide vragen en moet je schriftelijk 60 consulten inleveren, het is dan ook verstandig om hier na level 2 al mee te beginnen. Daarnaast moet je kunnen aantonen dat je 40 uur studie hebt gevolgd op het gebied van anatomie en fysiologie, of dat je een Aura-Soma opleiding consultatievaardigheden hebt gevolgd. Level 4 is de afsluiting van de Aura-Soma opleiding en een verplicht onderdeel voordat je de lerarenopleiding kunt volgen.

The Bridge

Na het volgen van level 1, 2, 3 en PPV is het mogelijk om ‘The Brigde’ opleiding te volgen. In dit level integreer je alle stof uit de eerste drie opleidingsweken. Het is tevens een voorbereiding op het leraarschap. Deze opleiding wordt ook in Nederland, maar dan wel door Engelstalige docenten, gegeven. Na deze module ben je bevoegd om lezingen over Aura-Soma te geven in het openbaar.

AS lerarenopleiding 1, 2 en 3

Om Aura-Soma leraar te kunnen worden ga je drie levels volgen die vanuit Engeland worden georganiseerd. De voertaal is meestal Engels. Voordat je je kunt inschrijven voor Teacher level 1 moet je aan een aantal criteria voldoen. Je hebt bijvoorbeeld nogmaals een level 1 cursus bijgewoond, je hebt een eigen workshop georganiseerd en je hebt level 4 afgerond.

Verdiepingsdagen

Aura-Soma organiseert ook verdiepingsdagen voor therapeuten en leerlingen. Hierin wordt een aspect van Aura-Soma uitgelicht. Het is tevens vereist om per jaar minstens een verdiepingsdag te volgen om je bevoegdheid als therapeut te behouden.